Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf met werknemers in dienst moet kunnen aantonen dat ze BHV’ers in dienst hebben. Werknemers kunnen een cursus bedrijfshulpverlening volgen bij een BHV opleider zodat zij een officieel BHV certificaat verkrijgen.

Wat is BHV?

BHV staat voor bedrijfshulpverlening maar in de volksmond wordt meestal de term BHV gebruikt. Wanneer je een bedrijf begint en ook werknemers in dienst neemt, dan is het noodzakelijk dat er bedrijfshulpverleners op de werkvloer aanwezig zijn. Wanneer het bedrijf klein is, is het mogelijk dat je zelf als bedrijfshulpverlener dient, maar er dient altijd één BHV’er op de werkvloer aanwezig te zijn.

Een werknemer moet door jou als werkgever als bedrijfshulpverlener worden aangewezen. Wanneer deze persoon ziek of afwezig is, moet deze ook vervangen kunnen worden. Bij grotere bedrijven, is het gewenst dat er meerdere BHV’ers aanwezig zijn. Er zijn voorschriften m.b.t. het aantal bedrijfhulpverleners gewenst zijn bij een bepaald aantal werknemers.

 

BHV Cursus aanbieden

Vanuit de werkgever wordt de aangewezen persoon een BHV cursus aangeboden. Hierbij zal de cursist in enkele dagen worden opgeleid als gecertificeerd BHV’er, waarbij men zowel theorie en praktijk ervaringen opdoet. Een BHV certificaat is 2 jaar geldig, na de twee jaar worden de BHV’ers een opvolgcursus aangeboden.

Advertenties